Về chúng tôi

Thông tin về

chúng tôi Chúng tôi là một tổ chức truyền thông nông nghiệp ở Nigeria cung cấp dữ liệu dựa trên nông nghiệp và các cơ quan tư vấn cho tất cả các thành viên của cộng đồng làm vườn, cả ở gần và xa.


Thông qua việc tạo ra các phương tiện tương tác và nội dung thẩm mỹ, chúng tôi đang thu hẹp khoảng cách về dữ liệu trong lĩnh vực nông nghiệp. Chúng được thiết kế cho những người quan tâm đến nông nghiệp nhưng kiến ​​thức của họ còn hạn chế.


Những người làm việc ở hậu trường


Elekwa Davies là một nữ diễn viên người Nigeria.


Giám đốc Quan hệ công chúng


Miracle của Chukwuebuka